Finike

FİNİKE

Finike İlçesi, yakın zamanlara kadar kuzeydeki ünlü üretim ve yaşam alanı Elmalı’nın iskelesiydi. Yarım asır öncesine kadar sivrisineğin ve sıtmanın kasıp kavurduğu Finike, ancak kış aylarında oturulabilen bir sahil kasabasından ibaretti. Kumluca ile birlikte paylaştığı küçük kıyı düzlüğündeki Finike bugün, gelişmiş bir kıyı yerleşimidir. Bu şirin ilçe, tam donanımlı marinası ile her ulustan teknenin güvenle palamar bağladığı bir liman haline gelmiştir.

Finike, antikçağın tanrısı Apollon, Hıristiyan dünyasının azizi Nicholas’ı (Noel Baba’sı) ile; Müslümanlığın önemli bir dalı olan Bektaşiliğin saygın kimliği Abdal Musa kült merkezinin yer aldığı Elmalı ve doğusundaki turizm merkezi Kemer yöresi ile aynı coğrafi daire içinde yer alır.

Doğa ve Tarih

Finike ilçelerinin birlikte yer aldığı alüvyon düzlük, yazın kurumayan Alakır, Acıçay, Tatlıçay veAykırçay adlarıyla anılan akarsulara ev sahipliği yapar. Finike, dünyaca ünlü narenciyesini bu küçük akarsulara borçludur. Aykırçay’ın dağlardaki bölümünde dizili küçük restoranlar, alabalık ve yöreye ait yemek çeşitleriyle hizmet vermektedir.

Finike’nin bilinen varsıllığının önemli nedenlerinden biri de düzlüğü kuşatan dağların çam, ardıç ve sedirormanlarıdır.  Dağlardan kesilen ağaçlar, yukarıda sayılan akarsularla Finike limanına taşınarak uzak yakın ötelere sevk ediliyordu. Finike çevresinde yer alan Rhodiapolis, Limyra, Arykanda gibi, antikçağın ünlü kentleri doğanın sunduğu bu kaynaklarla varsıllaştılar.

Plajlar

Finike düzlüğünün kuzeyi dağlarla çevriliyken; güneyi kumsal ve denizdir. Her yerinde denize girilebilen iki ilçeye ait yirmi kilometre uzunluğundaki kumsal boyunca, ziyaretçilerine hizmet veren çok sayıda plaj işletmesi yer alır. Kıyıdan bir-iki yüz metre içeriden başlayan portakal bahçeleri ve gerisinde yükselen dağlar, deniz keyfine ayrı bir renk katar. Kumsal, Finike önünde biter ve batıdaki Demre’ye kadar sürecek olan kayalık kıyılar başlar. Kıyı boyunca suyun altındaki çakıl taşlarının sayılabildiği temiz koylarda denize girmeden geçmek olanaksızdır. Gelip geçen yerli yabancı konuklar bu koylarda kendilerini Akdeniz’in kucağına bırakır.

Kayalık kıyı, batıda Demre yakınlarındaki Dalyan’da son bulur; sonra ilerideki antik liman Andriake (Çayağzı)’ye kadar yeniden kumsaldır.

İletişim

Galeri