Gündoğmuş

GÜNDOĞMUŞ

Gündoğmuş İlçesi, Antalya Körfezi’nin doğu bölümündeki Toros Dağları’nın deniz eşiğinde yer alan İbradı ve Akseki ile aynı yüksekliktedir. Büyük bölümü, antikçağdaki adı İsaurya olan bölgenin sınırları içinde yer alan Gündoğmuş çevresi, kıyılarda Alanya merkezli korsanlık faaliyetlerinden elde edilen servetlerin iç bölgelerdeki merkezlere taşındığı, işlek olamayan yol güzergâhlarının geçtiği bölgeydi. Bu güzergâhlar üzerindeki çok sayıda kale ve küçük kent kalıntısı, bu savı doğrulayan bir tür delil olarak kabul edilmektedir.

İbradı’nın bürokrat, Akseki’nin ticaret kimliğine karşılık Gündoğmuş, tarım ve hayvancılık esaslı bir kültür birikimine sahiptir. Kaynakların salt Antalya’nın değil, tüm Anadolu’nun en dağlık yerlerinden biri olarak gösterdikleri Gündoğmuş’ta dağlar, kıyıdaki Alanya ve Manavgat ilçelerine ait köylerin yaylası konumundadır. Sürülerini kış boyu kar altında kalan dağlardaki göllerin çevresinde otlatan yaylacıların göçü, Mayıs ayında başlar.

Pamfilya’nın keşfedilmeyi bekleyen yerlerinden biri olan; görenleri hayran bırakan görkemli vadisi ile Alara Irmağı, Gündoğmuş Dağları’ndan doğar.

Ticaret yollarının dışında kalan Gündoğmuş’u sahile bağlayan karayolu buradan öteye geçmez, geçemez; geri döner. İlçe’nin bu kapalı havza özelliği, özgün kültürün korunarak sürmesinin de başlıca nedenidir. Antalya’nın en az bilinen bu bölgesi, karaçam, meşe ve sedir ağacı varlığı bakımından oldukça zengindir. İlçe topraklarının büyük bölümü bu ağaç türlerinin oluşturduğu ormanlarla kaplıdır. Çok sayıda endemik bitkinin boy verdiği dağları, eşsiz orman varlığı, görkemli Alara Vadisi ve bozulmamış kültürü ile Gündoğmuş ziyaretçilerini beklemektedir.

İletişim

Galeri