Antalya Haberler

Avakado Yetiştiriciliği

Antioksidan özelliğiyle bilinen avokadonun Alanya’daki üretimi her geçen gün artıyor.

Avokadonun tropikal bir ürün oluşundan dolayı sadece Akdeniz bölgesinde yetiştiğinin altını çizen Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Hilmi Sevilgen yoğun olarak yetişen bölgenin Alanya olduğunu ifade etti. 

ANTALYASPOR Yüzme Şampiyonları

Antalyaspor Yüzme Takımı, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Vize Yarışması’na 40 sporcu ile katıldı.

13-14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Trabzon Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek TYF 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali’nde Antalyaspor’u temsil edecek

ATSO Akademi Eğitimleri Devam Ediyor.

Üyelerimiz ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Akademi eğitim programı kapsamında, 25 Ekim-02 Kasım 2018 tarihlerinde farklı 3 konuda eğitim gerçekleştirecektir.

 

“İnsan Kaynakları Planlaması ve Bütçe Yönetimi Semineri”

İşletmeler için tehdit edici ve yoğun rekabetçi çevrede kalıcı rekabetçi üstünlük sağlamanın ön koşulu, olağanüstü, değerli, esnek, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan insan kaynaklarına sahip olmak ve yönetmektir. En etkili ve en başarılı işletmeler, insan kaynaklarını, çalışanlarını motive etmeyi, eğitip geliştirmeyi, ödüllendirmeyi, onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmasını bilen ve insan kaynakları yönetimine gerekli önemi veren örgütlerdir Organizasyonların verimliliğin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için, yönetimin doğru stratejiler oluşturması, doğru insan kaynakları politikaları izlemesi ve bütçe yönetimini gerektirmektedir. Doğru insan kaynağının planlanması ve bu kaynakların yönetiminde kullanılacak bütçe yönetim araçlarının kullanılması ile gerçekleştirilmesini amaçlayan seminer; 25 Ekim 2018 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Odamız Eğitim Salonu’nda yapılacaktır.

 

Üyelerimiz ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Akademi eğitim programı kapsamında, 25 Ekim-02 Kasım 2018 tarihlerinde farklı 3 konuda eğitim gerçekleştirecektir.

 

“İnsan Kaynakları Planlaması ve Bütçe Yönetimi Semineri”

İşletmeler için tehdit edici ve yoğun rekabetçi çevrede kalıcı rekabetçi üstünlük sağlamanın ön koşulu, olağanüstü, değerli, esnek, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan insan kaynaklarına sahip olmak ve yönetmektir. En etkili ve en başarılı işletmeler, insan kaynaklarını, çalışanlarını motive etmeyi, eğitip geliştirmeyi, ödüllendirmeyi, onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmasını bilen ve insan kaynakları yönetimine gerekli önemi veren örgütlerdir Organizasyonların verimliliğin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için, yönetimin doğru stratejiler oluşturması, doğru insan kaynakları politikaları izlemesi ve bütçe yönetimini gerektirmektedir. Doğru insan kaynağının planlanması ve bu kaynakların yönetiminde kullanılacak bütçe yönetim araçlarının kullanılması ile gerçekleştirilmesini amaçlayan seminer; 25 Ekim 2018 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Odamız Eğitim Salonu’nda yapılacaktır.

 

“Geri Bildirim Verme Bilgilendirme Semineri”

İnsanlara yapıcı ve doğru zamanlı geri bildirim sağlarsanız elde ettiğiniz sonuçların kalitesi son derece farklı olmaktadır. Geri bildirimin nasıl yapılacağı ile ilgili emin olamamak yaygın bir durumdur ve birçok yönetici basit bir şekilde bundan kaçınmaktadır. Büyük ihtimal takım üyeleri alınırlar diye veya gereksiz çatışma yaratmaktan endişe duymaktadırlar. Geri bildirim, bir iletişim ve liderlik aracıdır. Söz konusu seminer ile katılımcıların çalışma ortamında ast-üst-eş düzey ilişkilerdeki geribildirim kültürünü ve ihtiyaçları tartışarak irdelemeleri ve uygulamalarla geribildirim verme becerilerini geliştirmeleri hedeflenen seminer; 31 Ekim 2018 tarihinde  16:00-18:00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu / Elmalı Mah. Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç Cad. No: 60 (ATSO Eski Hizmet Binası) gerçekleştirilecektir.

 

“Veri Analizi, Büyük Veri, Dijital İç Süreçleri ve Bulut Bilişim Eğitimi”

Son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde veri toplama ve depolama işi son derece kolaylaşmaktadır. Bu sayede üretilen ve depolanan veri her 2 yılda bir ikiye katlanmaktadır. Bu muazzam veri topluluğundan işe yarar bilgi çıkarmak için geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda bu programın amacı büyük veriyi en uygun karar vermeyi sağlayacak, verimi arttıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde nasıl işlenmesi gerektiği hakkında genel bir bilgi ve beceri kazandırmaktır. Büyük veri, onunla ne yapacağınızı bildiğinizde oldukça fazla fayda sağlayabilmektedir. Bu nedenle, sonuç elde edebilmek için büyük verinin nasıl analiz edildiğini bilmek büyük önem taşımaktadır. Söz konusu eğitim; 02 Kasım 2018 tarihinde 09:30-17:00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu / Elmalı Mah. Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç Cad. No: 60 (ATSO Eski Hizmet Binası) gerçekleştirilecektir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve katılımlarınızı dileriz.

 

Eğitimin detay konu başlıkları, eğitmen bilgileri ve katılım detayları için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

İnsan Kaynakları Planlaması ve Bütçe Yönetimi Semineri

Geri Bildirim Verme Bilgilendirme Semineri

Veri Analizi, Büyük Veri, Dijital İç Süreçleri ve Bulut Bilişim Eğitimi 

AKTOB Resort Dergisi 186. Sayısı Yayınladı.

Değerli Turizm Camiası,

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yayın Organı RESORT Turizm Perspektif 186. sayısı, Türkiye turizm gelişmeleri, Dünya ve Türkiye  turizm verileri ve  analizlerini içeren konuları ile yayınlanmıştır.

Aşağıdaki linkte bilgilerinize sunar, keyifli okumalar dileriz.

Dergi : Linki

ATSO Akademi’den 4 Farklı Eğitim

Kurumsal Kaynak Planlaması Eğitimi

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemidir. Kurumsal kaynak planlama entegre ve bütünleşik bir yaklaşım sunmaktadır. Kurumsal kaynak planlaması ile firmalar yaptıkları üretimi, üretimin maliyetini, stok ve ürünlerinin takibini, işlemlerin muhasebeleştirilmesini tek bir sistem üzerinden sağlayabilmekte ve yönetimsel açıdan birçok raporlamaya ve özet bilgiye rahatlıkla ulaşabilmelerini amaçlayan eğitim; 23 Ekim 2018 tarihinde  09:30-17:00 saatleri arasında Odamız Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

 

Ar-Ge Merkezleri ve Ar-Ge Teşvikleri Eğitimi

Teknolojik gelişmelerin temel amacı ve özü daha az harcama ile kısa zamanda çok iş yaparak işletme karını maksimize etmektir. Artık girişimciler Ar-ge çalışmalarına yönelmişler ve üretimlerini bu noktada değerlendirmektedirler. Globalleşen yeni ekonomi anlayışının tek itici gücü ve onu ayakta tutan tek desteği süratle değişen ve gelişen teknolojidir. Teknolojik gelişmeler içeren uğraşılar ise bir bütün olarak Ar-ge çalışmalarıdır. Bu eğitimde arge çalışmalarında ülkemizin söz konusu olan bilgi devriminin neresinde yer alabildiğinin genel hatlar halinde bahsedilerek, bu konudaki teşvikler ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi sağlayacak olan eğitim; 23 Ekim 2018 tarihinde 09:30-17:00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu / Elmalı Mah. Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç Cad. No: 60 (ATSO Eski Hizmet Binası) yapılacaktır.

 

Asansör Konuşması Eğitimi

İş dünyasında çoğu zaman kendinizi anlatacak yeterli zaman bulamazsınız. Tanışmak istediğiniz önemli biriyle karşılaştığınızda, ya da birisi size neler yapıyorsun dediğinde ağzınızdan klişe birkaç sözcük dışında pek bir şey çıkamaz. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmak, önemli bir fırsatı kaçırdıktan sonra pişman olmamak için “Asansör Konuşmasını” hazırlamanız gerekmektedir Asansör konuşması, bir kişi için hazırlanabileceği gibi bir şirket, bir proje ya da bir fikir için de hazırlanabilmesini amaçlayan eğitim; 26 Ekim 2018 tarihinde  09:30-17:00 saatleri arasında Odamız Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

 

Resim Analizi Bilgilendirme Semineri

Resim analizi, bireylerin iç dünyası ve kendilerini ifade etme ve o kişi hakkında temel bilgiler edinmek için yol göstericidir. Bugün birçok firmada işe alım sürecinde renge göre karakter analizleri yapılmaktadır. Belli bir temele dayanarak resim analiz etmek, sizin dikkatinizin artmasına, resimlerinizin kendi içinde yorumuna, anlamına ve kişisel önemin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiği ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaların anlatılacağı söz konusu seminer; 26 Ekim 2018 tarihinde 16:00-18:00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu / Elmalı Mah. Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç Cad. No: 60 (ATSO Eski Hizmet Binası) yapılacaktır.

 

Eğitim konu başlıkları ve katılım detayları için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kurumsal Kaynak Planlaması Eğitimi

Ar-Ge Merkezleri ve Ar-Ge Teşvikleri Eğitimi 

Asansör Konuşması Eğitimi

Resim Analizi Bilgilendirme Semineri

Dil »