Doğal Hayatın Geliştirilmesi ve Korunması

Doğal Hayatın Geliştirilmesi ve Korunması

Dağından akarsuyuna, otundan ağacına, kurdundan kuşuna doğanın kendini cömertçe ortaya koyduğu Antalya ve uzantısındaki coğrafyada yer alan doğal varlıkların ve yaban hayatın gelecek kuşaklara korunarak aktarılması, günümüzde çözülmesi gereken önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Bunun başarılması için gereken temel koşulun, sürdürülebilir bir milli politika oluşturmaktan geçtiği açıktır. Günümüzde bu anlamda tüm dünyada geçerli olan yöntem, koruma ve geliştirme amaçlı projeler oluşturmaktan geçmektedir.

Antalya Körfezi çevresinde ve doğal uzantısındaki Göller Bölgesi’nde çok sayıda milli parkı, tabiat koruma alanları, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahaları oluşturulmasının temel amacı da budur. Bunların yanında karada sayıları giderek azalan yabani hayvan varlığının; denizde ise özellikle deniz kaplumbağalarının (caretta caretta) yumurtlama alanlarının güvence altına alınması çabaları olumlu sonuç vermiş ve bu konuda Türkiye’ye dünya ölçeğinde saygınlık kazandıran gelişmeler kaydedilmiştir.

Antalya sınırları içinde beş milli park vardır.