Uyan Tanrıça

Bu etkinlik bitti

Uyan Tanrıça ; “7 zaman, 7 kadın, 7 uyanış” vurgusu ile,

insanlık ve uygarlık tarihinde kadın izi, güzelliği, gücü ve mücadelesini tarihte iz bırakan yedi büyük kadının yaşam serüveninden yola çıkarak, seyirciyi adeta kendi meditatif alanına çeken, şaşırtan, hayranlık uyandıran, sorgulatan etkileyici sahne dili ile gözler önüne seren müzikal bir şovdur.

Şifacı Tanrıçalar tarih boyunca yeni kostümleri yeni isimleri ile çıkar karşımıza. En koyu karanlığı gecenin müjdecisidir güneşin ya hani, demek ki tanrıçaların uyanma vaktidir artık.

Tarih boyunca haksızlığa, gaspa, sömürüye, istismara, baskıya uğrayan kadınlarımız arasından nice kahramanlar ataerkil güce karşı koydular, direndiler ve dünya tarihini değiştirdiler.

7 kadın, 7 çağ , 7 çakra, 7 çerağ /ışık kadının müzikal hikayesi.

Link: https://www.biletix.com/etkinlik/ZMH01/ANTALYA/tr