Zamanın Sessiz Tanıkları

Bu etkinlik bitti

Please scroll down for English

ZAMANIN SESSİZ TANIKLARI
Merey Koleksiyonu’ndan Seçkiyle Türk Resminde Portre – Otoportre

Latince “kopyasını yapmak” anlamına gelen “protraho” sözcüğünden türeyen “Portre”, dünya resim tarihinin en önemli, en çok ürün verilen alanlarından biridir. Ölü kültleri ve cenaze ritüellerinden doğan portrecilik, zamanla bu dünyada var olunduğuna dair bir işarete, geçmişten geleceğe bırakılan bir tanıklığa dönüşmüş, böylece portre yaptıranların sayısı artarak portre ressamlığının gelişmesine yol açmıştır.

Türk resim sanatı içinde de önemli bir yer tutan portre, ressam ve model kadar aynı zamanda toplumsal ve zihinsel dönüşümlerin yansıdığı bir sosyal tarih okuması da sunar.

Ahmet Merey Koleksiyonu’nun en büyük parçasını 450 eserle portreler oluşturmaktadır. Türk resminin en erken dönemlerinden bugüne, koleksiyonda yer alan ressamların önemi ve eserlerin niteliği, bu koleksiyonu Türk resim sanatının en önemli portre koleksiyonu haline getirmiştir.

Bu koleksiyondan 90 eseri bir araya getiren “Zamanın Sessiz Tanıkları – Merey Koleksiyonu’ndan Seçkiyle Türk Resminde Portre – Otoportre” sergisi, İbrahim Çallı’dan günümüze ülkemizin en önemli ressamlarını izleyiciyle buluştururken, Türk resim sanatının neredeyse bütün dönem ve ekollerinden örneklerle Türk modernizminin gelişimini de mercek altına alıyor.

6 Ekim 2018 – 17 Şubat 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan sergi, pazartesi hariç her gün 11.00 – 19.00, Perşembe günleri ise 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
//

SILENT WITNESSES OF TIME
A Selection of Portraits and Self-Portraits in Turkish Art from the Merey Art Collection

“Portrait” which derives from “Protraho” meaning “to copy” in Latin, is one of the most important and most productive fields used in history of painting. Portraiture was born from death cults and funeral rituals as a method to leave a mark of existence in the world, which in time became a testimony left from the past to the future, therefore increasing the number of portraits depicted and the development of portraiture painting.

Portraiture holds an important place in Turkish art by reflecting a reading into the history of the social and mental transformation of not just the artist and it’s model, but of the Turkish society as well.

The majority of the Ahmet Merey Art Collection is composed of 450 portraits. The collection includes art works from the earliest period of Turkish art up until the present by important artists and their most valuable work, making it the most important portrait collection in Turkish Art.

90 artworks brought together in “Silent Witnesses of Time – A Selection of Portraits and Self-Portraits in Turkish Art from the Merey Art Collection” exhibition that brings the most important artists of our country to the public from İbrahim Çallı up until today while observing the development of Turkish modernism with examples from almost all periods and schools of Turkish painting.

The exhibition, which will remain open between 6 October 2018 and 17 February 2019, can be visited every day except Monday from 11 AM to 7 PM and on Thursdays from 11 AM to 9 PM at Antalya Culture and Arts.