Mutfak

-MUTFAK-

Antalya kenti Akdeniz ve Torosların arasındaki merkezi konumuyla çevresindeki zengin coğrafyadan beslenen ve yüzyılların getirdiği köklü tarihi birikimi yansıtan özgün bir mutfak kültürüne sahiptir. Dağlardan, topraktan ve denizden gelen lezzetlerin harmanlandığı, çok katmanlı tarihi birikimin yansımalarını taşıyan bu mutfak kültürü keşfetmeye değer bir çeşitlilik sunar.

Antalya bir Akdeniz kenti olmanın getirdiği tüm coğrafi ve tarihi özelliklerini taşır. Antalya Mutfağı’nı şekillendiren bu coğrafyada yetişen ürün çeşitliliği ve çok katmanlı tarihi birikimin verdiği kültürel zenginlik olmuştur. Kenti çevreleyen dağ, deniz ve topraktan gelen bereket mutfağı beslemekle kalmamış, aynı zamanda farklı etkilerin mutfağa yansıması için de uygun bir ortam oluşturmuştur. Bugün Antalya mutfağında bir zamanlar uzak diyarlardan gelen meyveler, sebzeler olduğu kadar farklı kültürlerden etkiler taşıyan yemek hazırlama biçimleri de vardır. Neolitik dönemden Antik çağlara, Bizans döneminden Selçuklu ve Osmanlıya pek çok tarihi dönemi kapsayan Antalya mutfağı, bütün bu birikimi harmanlayarak sofraya yansıtır.

Osmanlı döneminde kentte yaşayan farklı dini gruplar ortak bir mutfak kültürünü paylaşırken dini yasaklar bazı farklılaşmaları getirmiştir. Osmanlı döneminde idari olarak Konya vilayetine bağlı olan Antalya’nın, zengin Konya ovasının denize açılan kapısı olması, tamamen karasal olan Konya ve deniz kenti olan Antalya arasında güçlü bir bağ oluşturmuş ve iki kentin ortak mutfak özellikleri göstermesine neden olmuştur. Kıyı bölgesi ile Toroslar üzerinden İç Anadolu’ya uzanan bu güçlü bağ aslında Antik dönemden beni işlemekte olup, sürekli bir yiyecek alışverişine sahne olmuştur.

Antalya ve civarındaki limanlar ile İskenderiye-Kıbrıs ve Suriye limanları arasında süregelen yoğun ticaret Antalya mutfağının aynı zamanda Arap ve Afrika mutfaklarından etkilenmesi sonucunu getirmiştir. Son dönemlerde Girit ve Selanik göçmen ve mübadilleri aracılığıyla da Ege ve Balkan mutfağının bazı özellikleri de Antalya mutfağına yansımıştır. İlginç bir şekilde Antalya’daki Ege ve Balkan etkisi sanıldığı gibi Antalya’nın yerli Rumlarından değil, göç ve mübadele ile gelen Selanik ve Girit göçmenlerinden kaynaklanır. Antalya’nın yerli Rumları diğer yerli Antalyalılar ile aynı mutfağı paylaşsalar da oruç dönemindeki perhiz kuralları nedeniyle geliştirdikleri bazı yemek alışkanlıklarıyla Antalya mutfağında iz bırakmıştır.

Diğer taraftan dağlarda yaşayan konargöçer Yörük kültürünün etkileri Antalya mutfağında tartışılmazdır. Antalya mutfağı genel olarak Türk mutfağının ana yapısını yansıtmakla birlikte sözü edilen bu çeşitli etkilerle özgün bir yapı kazanır.

Antalya çevresindeki yerleşimlerdeki mutfak kültürü konumlarına göre çok farklı özellikler gösterir. Antalya’nın yakın çevresindeki Side, Alanya, Finike, Kaş, Kalkan (bu gibi yerleşim isimleri sayalım mı? Evet ise başka nereleri olmalı) gibi kıyı yerleşimleri Akdeniz kıyısında olmanın özelliklerini taşırken Akseki, İbradi, Korkuteli, Elmalı gibi dağlara yaslanan Toros beldeleri dağlardan gelen etkileri taşır. Ağlasun-Sagalassos gibi tarih-yöresel mutfak etkileşimleri ise derinlemesine keşfetmeye değer. Burdur ve Isparta taraflarında İç Anadolu’ya geçiş özellikleri gösteren Göller Bölgesi’nin değerleri ise bambaşka bir lezzet yelpazesi sunar.