Avladı, Topladı, Yedi!

Avladı, Topladı, Yedi!

Antalya çevresinde insanoğlunun ilk atalarının izlerini sürmek mümkündür. Batı Torosların Akdeniz’e doğru inen yamaçlarındaki bir dizi mağarada tarih öncesi çağlardan izlere rastlanmıştır. Antalya’nın 25 kilometre kuzeyinde deniz seviyesinden 500-600 metre yükseklikte bulunan mağaralarda sürdürülen kazılarda insanoğlunun yiyecek serüvenini sunan sayısız bilgiye ulaşılmıştır. Özellikle Karain Mağarası’nda yapılan araştırmalarda avcı toplayıcı ilk insanların yediklerine dair son derece ilginç buluntular çıkmıştır. Avcı toplayıcı ilk insan toplulukları MÖ 160.000 tarihinden itibaren bu bölgede varolmuşlardır.

Karain Mağarası

Döşemealtı ilçesi, Yağca köyünün hemen üstündeki yamaçta yer alan Karain Mağarası, her evrede iskan edilmiş önemli bir korunak olmuştur. Karain Mağarası’ndaki ilk insan izleri; yüz binlerce yıl
 geriye, Eski Taş Çağı’na kadar gider. Eski Taş Çağ ile başlayan süreç,
 Orta Taş, Yeni Taş (Neolitik), Bakır Taş (Kalkolitik), Tunç (Bronz) ve daha sonraki çağları aydınlatan bir özelliğe sahiptir. Bir anlamda insanlığın evrimini ve beslenme serüvenini bir arada izlemek mümkündür. Avlanmakta, hayvanı parçalamakta, eti kesmekte ve hazırlamakta kullanılan boynus veçakmaktan yapılmış kesici ve delici aletler, el baltaları, av gereçleri yanı sıra toplanan yabani meyvelere ait çekirdekler ve tohumlar Karain ve benzeri mağaralarda bolca bulunmaktadır. İlk insanın diyeti hakkında tam bir fikir edinmek mümkündür.

Antalya’da, tarih öncesi devirlere ilişkin buluntu veren tek yer Karain Mağarası değildir. Bölgedeki ilk iskânın görüldüğü Karain Mağarası’nı takiben, Kırkgöz Gölü kaynaklarının yakın çevresinde Öküz İni, Mustan İni, Boynuzlu İn, Çark İni, Kızıl İn, Sulu İn, Harun İni gibi mağaralar tarımın başladığı Neolitik Çağ’da kullanılmıştır. Bu mağaraların içinde özellikle Öküz İni ayrı bir öneme sahiptir.

Zaman içinde insanlar Kırkgöz Gölü çevresindeki mağaralardan çıkarak göl kıyısı ve çevresinde neolitik köyler oluşturmuştur. Daha mağara yaşamında tarım yapmaya başlayan insanlar, köylerin oluşmasıyla daha çok tarım dayalı bir yaşam geçmiştir.