Yan Geldi Yattı, Yedi!

Yan Geldi Yattı, Yedi!

İnsanlığın tarıma geçmesinin kaçınılmaz sonucu olarak gelişen ticaret sayesinde tüketilen yiyecek çeşitleri artmış ve buna bağlı olarak giderek zenginleşen bir mutfak kültürü gelişmiştir. Pisidya, Pamfilya ve Likya uygarlıkları ile günümüze kadar uzanan çok katmanlı bir kültürün ilk adımları atılmıştır. Sofra birleştirici özelliği ile geçiş törenlerinin ve kutsal zamanların yemek etrafında şölen niteliğinde kutlandığı alanlar olmuştur. Ziyafet ve şölen sofraları seçkin çevrelerde iktidar ilişkilerinin pekiştirildiği, sosyalleşme ortamlarını oluşturmuştur. Helenistik ve Roma dönemlerinde yemek adeta bir şölene dönüşmüştür. Antik Yunan ve Roma döneminde soylular arasında özellikle şölen sofralarında uzanarak yemek yemek bir gelenek olmuş, uzanarak yemek yemek için özel odalar düzenlenmiştir.

Kentlerde gelişen üst düzey yaşantı varlığını kent çevresindeki tarım alanlarında oluşan zengin çiftliklerdeki üretime borçluydu. Antik Roma döneminde Antalya ve çevresinde kurulmuş olan çiftlikler kent ve kırsal arasındaki bağı sağlardı. Özellikle hasat zamanı Roma çiftlik yaşamı çok hareketli olurdu. Bu çiftliklerde ürün mamul ya da yarı mamul hale getirilirdi. Zeytinyağı sıkım işlikleri, un değirmenleri, şarap atölyeleri bölgenin zengin zeytin-üzüm-buğday bereketini değerli ürünlere çevirirdi. Bu değerli yiyecekler kent pazarları Macellum’larda pazarlanır, bir kısmı da Perge, Side, Phaselis, Alanya, Antalya limanlarından tüm Akdeniz limanlarına gönderilirdi.

Bölgenin üretim gücü ve ticaretin hareketliliği zengin bir elit sınıf oluşmasını sağlamış ve nadide ürünlerin keyif içinde tüketildiği, deyim yerindeyse yan gelip yatılan, yenilip içilen zengin ziyafet kültürünü getirmiştir.