Toroslar ve Turizm

-Toroslar ve Turizm-

Yaylalar, binlerce yıldan beri sürdürülen ancak giderek unutulmaya yüz tutan bir üretim ve yaşam biçiminin sergilendiği yerlerdir. Yayla yaşamı, bir süreden beri terk edilme sürecine girmiştir. Doğada hayvan yetiştiriciliği esasına dayanan yaylacılığın, yakın bir gelecekte yerini bütünüyle farklı bir üretim ve yaşam biçimi olan yerleşik yaşama terk ederek tarihe gömülmesi maalesef kaçınılmazdır. Göçebelikten/yörüklükten sonraki aşama  köy/köylülüktür. Doğal evrim göçebelikten toprağa bağlanmaya yani köylülüğe doğru olduğundan, bu son kaçınılmazdır.

Deniz kenarında gelişen turizmin yerleşik yaşama geçme sürecini hızlandırdığı açıktır. Antalya kıyılarında beş yüz bin dolayındaki turistik yatak sayısının yarattığı özenli modern çevre, yöredeki yerleşme eğilimini tetikleyici bir etki yapmış ve yerleşik yaşama geçmekle, üretim biçimi ile birlikte kültür de belli ölçüde değişmiştir. Aynı kökten gelseler degöçebe/yörük kültürü ile köy kültürü birbirinden farklıdır. Yaşam biçimi değişim gösterse de başta inançlar, gelenekler, dayanışma ve bir tapınma derecesinde değeri olan doğaya dönük kutsama olmak üzere birçok kültür öğesi,yörüklük/yaylacılık sonrası üretim ve yaşam biçimi olan köyde, köylülükte de sürer.

Bu yüzden, eski üretim ve yaşam biçimi olan yörüklük günlerinden kalan kültür, Antalya ve uzak/yakın çevresindeki kırsalda boy veren modern yaşam sürecine girmiş köy yerleşmelerinde varlığını sürdürür. Sahilde yoğunlaşan konaklama tesislerine konuk olan, doğa ve çevreye meraklı turiste yönelik etkinliklerin birçoğu; yayla/sahil, her iki çevreyi de iyi bilen yerel halkın katkısıyla yapılır. Kırsalın hiç umulmadık bir yerinde, geleneksel konukseverliği ile bir köylü ailesinin yanı başında otlattığı hayvanından sağdığı sütle yaptığı yoğurt, ayran; odun ateşinin ısıttığı sacın üzerinde pişen gözleme ile verdiği hizmet, yabancı bir konuğun başka bir yerde kolay bulamayacağı bir güzelliktir. Çevrelerinde gelişen turizm endüstrisi sayesinde özellikle kıyı yerleşmeleri, hızla modernleşmektedir.

Antalya, Kemer, Finike, Kaş, Alanya ve Side’nin yanı başındaki Manavgat birer turizm merkezi oldukları kadar alışveriş, eğlence ve kültür odaklı destinasyonlar olarak sayıları her yıl artan sayıda turist tarafından tercih edilmektedir. Turizm gastronomisi, ulusal ve yöreye özgü çeşitliliğin yanında turistin kendi yeme içme kültürünü karşılamaya dönük olmak üzere iki yönlüdür. Her yıl, her ulustan on milyonu aşan sayıda turistin konuk edildiği Antalya ve çevresi, bu konuda dikkate değer bir birikime ulaşmış durumdadır. Yalnız restoranlarda değil  barlarda, diskoteklerde, küçüğünden büyüğüne tüm alışveriş merkezlerinde her yabancı konuk; kendi dilini konuşan servis elemanları tarafından herhangi bir Avrupa ülkesindeki gibi karşılanıp uğurlamaktadır.

Avrupa’nın turistik anlamda isim yapmış Akdeniz kıyı kentlerinde eğlence ve alışveriş olanakları adına ne varsa, Antalya’nın yukarıda sayılan ve ünleri her yıl biraz daha artan kıyı kentlerinde de vardır. Bunun yanında, sadece Anadolu’da ve onun bir parçası olarak Antalya ve yakın çevresinde tanık olunabilecek özgün kültürel yapıyı; yeme-içmeden, halı-kilime, inançtan üretim özelliklerine uzanan geniş bir yelpazede tanıma ve yaşama olanağının elde edilebildiği gerçeği unutulmamalıdır. Bu durumun salt Antalya kıyılarındaki turizm merkezleri için söz konusu olmadığını belirtmeliyiz.

Antalya’nın kuzeyindeki Göller Bölgesi de önemli bir kültürel ve turistik çekim alanıdır. Anadolu’nun en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir Gölü, Isparta il sınırları içinde yer alır. Gölün çevresi Anadolu’nun en bitek tarım alanları arasındadır. Meyve ve sebze üretimiyle ünlü Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve aynı havza içinde yer alan Senirkent, Uluborlu, başta kiraz ve elma olmak üzere armut ve kayısı üretiminde yüksek potansiyeli olan üretim merkezleridir.

-Eğirdir Gölü

Her ilçede halkın geçimini sağladığı bu ürünler için düzenlenen şenlikler, birer kutsama töreni gibi özenle düzenlenir. Eğirdir Gölü’nün güney ucunda tatlısu levreği ve önemli bir ihraç ürünü olan karidesi ile ünlü Eğirdir; kuzeybatıda, özgün el sanatları ve keçeden, semerciliğe hemen tüm zanaatların yaşamaya devam ettiği Yalvaç ilçeleri, bu özelliklerinin yanında önemli birer tarihi çekim merkezi olarak da bölge ekonomisinde önemli yere sahiptir.  Eğirdir’de her yıl yaz mevsiminin sonunda düzenlenen, yüzlerce yıllık geçmişe sahip Pınar Pazarı Panayırı, Antalya’nın Serik ilçesi yaylacılarının da çıktığı Göller Bölgesi’nin en önemli ticari etkinliğidir. Birkaç hafta boyunca süren panayır süresince, uzak ve yakın ötelerden, canlı hayvandan dokumaya, sebze meyveden ev eşyalarına uzanan ürünler satışa sunulur. Yaylacılar, yaz boyu ürettikleri malları satar, kış için gerekli yiyecekten giyeceğe her türlü eşyaları satın alarak kışlaklarına dönmenin hazırlığına girişir.

– Eğirdir  Taçkapı  Güney Cephe

Antalya’dan yapılan bir/iki gece konaklamalı turlar; Toros Dağları arasında, Anadolu’nun en önemli meyve sebze üretim merkezlerinden biri olan Eğirdir Gölü’nün iki ucunda yer alan Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri ile yakın çevresindeki doğal ve tarihi çevreyi tanıma fırsatı sunar.

Körfezin batısındaki Teke Yarımadası’nın önemli üretim merkezlerinin başında gelen Elmalı Ovası’nın batı ucunda bulunan ve daha çok Kaş köylerinin çıktığı Gömbe Yaylası, bahar aylarında coşar. Yaz boyu büyük hareketliliğin yaşandığı yaylada, sonbaharda geleneksel Gömbe Panayırı düzenlenir. Bölgenin en büyük ticari etkinliği olan bu panayır; Kaş, Kalkan, Fethiye ve Finike’de tatil yapan turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik haline gelmiştir.

Isparta, gül yetiştiriciliği ve halı dokuma konularında Türkiye’nin en önemli merkezidir. Isparta’nın geleneksel halı dokumacılığının yanında, gül yetiştiriciliğine entegre olarak gelişen parfüm/koku ve krem üretimi, bu ilin ihraç ettiği mallar arasında önemli yer tutar. Her yıl çok sayıda turist, Göller Bölgesi’nin merkezi sayılan Isparta ve yöresini ziyaret ederek  bölgede yetiştirilen gülden üretilen kozmetik ürünlerin özgün motiflerle bütünüyle doğadan derlenen kök, yaprak ve otlarla renklendirilmiş malzeme ile dokunan el emeği halının yurdunu görme olanağı elde eder.